duminică, 8 noiembrie 2009

Vindecarea de păcatul desfrânării. Efectele nocive ale masturbării

Păcatul desfrânării sub diferitele lui forme, este din ce în ce mai întâlnit în rândul creștinilor. Acesta nu poate fi tratat cu indiferență, deoarece, efectele sale sunt dezastruoase asupra sufletului uman. Cei care se adâncesc în acest păcat, nici nu-și mai dau seama că este un lucru rău, ba chiar, mulți găsesc justificare pentru săvârșirea lui. Alăturat postăm două articole unul privind vindecarea de patima desfrânării, luându-i ca și călăuze pe Părinții pustiului Egiptului, iar celălalt articol, tratează tot despre o problemă gravă, din păcate întâlnită tot mai des: masturbarea. Sperăm ca aceste subiecte să nu smintească, ci să fie suport și ajutor în lupta cu păcatul desfrânării, pentru toți cei care au nevoie.
Terapeutica desfrânării în Patericul Egiptean

“Desfrânarea este, în general, poftirea sau satisfacerea fără rânduială şi nepermisă de legea morală a plăcerilor sexuale. Desfrânarea se poate săvârşi:
a) în cuget, adică prin închipuiri şi pofte;
b) prin cuvinte şi fapte,
c) după rânduiala firească, când se face în afara căsătoriei,
d)împotriva rânduielii naturale, ca în păcatele sodomiţilor, care este aşezat între păcatele strigătoare la cer,
e) după persoanele care o săvârşesc: desfrânare simplă, incest, adulter şi sacrilegiu.”
“Demonul preacurviei îl sileşte să poftească trupuri diferite. El are mai cu seamă grijă de cei care se înfrânează, pentru ca aceştia, nedobândind nimic, să lase totul baltă. Şi, mânjind sufletul, el îl încovoaie spre treburi mârşave. Ba îl face să spună, ori să asculte tot felul de vorbe ca şi cum lucrul cu pricina ar fi chiar în faţa ochilor lor.”
Desfrânarea este un păcat foarte grav. Patericul îl numeşte cădere, şi aşa cum zice Sfânta Scriptură este păcatul ce îl facem în trup. Din desfrânare se naşte nesocotinţa, orbirea minţii, iubirea de sine, ura lui Dumnezeu, alipirea de cele materiale, groaza de moarte etc.
Desfrânarea este o degradare, o sinucidere şi are ca urmare degradarea trupească, istovirea acestuia, degenerare biologică etc. Din cauza desfrânării suferă neamurile, se nasc copii bolnavi mintal, se înnebuneşte (vezi sifilisul) etc., dar cea mai gravă consecinţă este pierderea mântuirii.
Ca terapeutică, Părinţii Pustiei recomandă:
1. Rugăciunea: “un frate a întrebat pe avva Agathon pentru păcatul curviei şi i-a răspuns aceluia: mergi, aruncă neputinţa ta înaintea lui Dumnezeu şi vei afla odihnă.” (Agathon, 21); “povestitu-sa despre maica Sara, că a răbdat treisprezece ani, fiind luptată tare de dracul curviei şi niciodată nu s-a rugat să se depărteze războiul de la dânsa, ci mai vârtos zicea: Dumnezeu, dă-mi putere!” (Sara, 1)
2. Postul: “un frate l-a întrebat pe un bătrân, zicând: ce voi face, părinte, că pântecele meu mă supără şi nu pot să-l opresc? De aceea zburdă trupul meu. Zis-a lui bătrânul: de nu vei pune întru el frică şi post, nu vei îndrepta paşii tăi pe cărarea lui Dumnezeu,” (VI, 34)
3. Răbdarea: “un bătrân oarecare, l-a văzut pe ucenicul său că este foarte supărat şi necăjit de dracul curviei. Şi i-a zis lui: fiule, vrei să-l rog pe Dumnezeu să se depărteze de la tine şi să te părăsească acel război? Iar el a zis: ba nu, părinte, că de mă şi supăr şi mă necăjesc de acel război şi mă ostenesc muncindu-mă, dar văd din osteneală roada răbdării întru mine. Pentru aceasta mai vârtos te roagă pentru mine, părinte, să-mi dea Dumnezeu răbdare ca să pot purta cu mulţumire această ispită. Zis-a lui bătrânul: acum, fiule, am cunoscut că eşti în sporire şi că mă întreci.” (VI, 5)
4. Nădejdea: “un frate oarecare, ce trăia în Enat, în mănăstirea Alexandriei, a căzut în păcatul curviei şi după cădere, de multa lui scârbă l-a dus pe el vrăjmaşul la deznădăjduire. El mai venindu-şi în fire şi văzându-se biruit de scârbă şi deznădăjduit, singur ca un doctor iscusit fiind, a pus gândul său spre buna nădejde, zicând: crezi în marea milostivire a lui Dumnezeu, că va face şi cu mine păcătosul şi mă va ierta! Iar când grăia el întru sine acestea, diavolii i-au zis: cum ştii tu că îşi va face milă cu tine? Şi le răspundea lor aşa: dar voi cine sunteţi şi ce grijă aveţi, de îşi va face Dumnezeu milă cu mine ori de nu îşi va face? Că voi sunteţi fiii întunericului, ai gheenei şi ai pieirii veşnice, iar Dumnezeu este bun şi milostiv. Voi ce treabă aveţi? Acestea grăindu-le lor fratele au fugit dracii ruşinaţi de la dânsul, neputând să-i mai facă nimic. Iar fratele cu nădejdea şi cu ajutorul lui Dumnezeu, s-a pocăit şi s-a mântuit.” (VI, 24)
5. Luarea aminte la cauza patimii şi tăierea acesteia: “a zis un bătrân. Dacă curvia se luptă cu trupul tău, vezi din care pricină s-a pornit războiul asupra te şi o îndreptează. Sau din desfătare, sau din somn mult, sau din mândrie, sau de te socoteşti pe tine mai bun decât pe altul, sau ai osândit pe cineva când greşea. Fiindcă afară de acestea nu se luptă omul spre curvie.” (VI, 42)
6. Înfrânarea simţurilor şi a gândului: “s-a dus odată avva Isidor la avva Teofil, arhiepiscopul Alexandriei şi dacă s-a întors la Schit, l-au întrebat pe el fraţii: cum se află. Iar el a zis: cu adevărat, fraţilor, eu faţă de om nu am văzut, fără numai a arhiepiscopului. Iar ei auzind, s-au tulburat zicând: oare, s-au cufundat ei, avvo? Iar el a zis: nu aşa, ci nu m-a biruit cugetul să văd pe cineva. Iar ei auzind s-au minunat şi s-au întărit ca să păzească ochii de răspândire.” (Isidor, 8); “spuneau părinţii despre un bătrân, care mergând pe un drum, a văzut urme de femeie pe nisip, pe lângă drum. Iar el mergând, tot astupa cu piciorul acele urme, zicând: ca nu cumva să le vadă vreun frate neputincios şi din vederea acestora să înceapă a-l supăra gândurile şi războiul curviei.” (VI, 18)
7. Fuga de prilej: “zicea ucenicul lui avva Sisoe, către dânsul: părinte, ai îmbătrânit, să mergem de acum aproape de lume. I-a zis lui bătrânul: unde nu este femeie, acolo să mergem. I-a zis lui ucenicul: unde este loc, care să nu aibă femeie, decât numai în pustie? Deci i-a zis lui bătrânul: la pustie du-mă!” (Sisoe, 3)
8. Fuga de compania sexului opus: “un frate a rugat pe avva Daniil zicând: dă-mi o poruncă şi o voi păzi pe ea! Şi a zis lui: niciodată să nu întinzi mâna ta cu femeie în strachină şi să mănânci cu ea şi cu acestea vei scăpa puţin de dracul curviei.” (Daniil, 2); “zis-a un bătrân: sarea este din apă şi când se apropie de apă, se topeşte şi piere! Aşa şi călugărul, din femeie este născut şi de se va apropia de ea, se va topi şi va pieri.” (VI, 27)
Visul, aşa cum am arătat, este un indicativ al stării în care ne aflăm faţă de această patimă: “mişcările fireşti ale trupului (poluţii nocturne) neînsoţite de imaginii în timpul somnului arată că sufletul este destul de sănătos. Orice încropire de imagini e semn de nevolnicie. Socoteşte feţele fără contur simbolul unei patimi mai vechi, iar cele bine conturate, simbolul unei răni proaspete.”
Pr. Petru Suciu, “Metode psihoterapeutice in Pateric”
(Preluat de pe blogul N-am Cuvinte al lui Florin)
Efectele masturbării între mit şi realitate
În timp ce unii tineri caută să-și justifice patima malahiei (masturbării) ca fiind ceva cât se poate de firesc și normal, alții culeg roadele dureroase ale acestei patimi care i-a stapanit (îi stăpânește) de mai mult sau mai puțin timp. Atât pentru primii cât și pentru ultimii, am încercat să facem o analiză cât mai obiectivă asupra efectelor masturbării. În felul acesta putem înțelege fiecare în parte ce se ascunde în spatele acestui păcat, numit în mod viclean “descoperirea sinelui” și care este promovat în cele mai multe reviste și site-uri pentru tineri.
Efectele malahiei sunt atât fizice cât și psihice și le vom trata în continuare în mod distinct.
Masturbarea poate cauza cancer. Studii recente arată că datorița acestui abuz, crește seminicativ riscul de cancer la prostata (cazul baietilor). Mai multe informatii aici:
http://chattahbox.com/health/2009/01/27/masturbation-may-cause-cancer/
Masturbarea duce la ejaculare precoce într-o formă mai mult sau mai puțin gravă. Acest lucru se întâmplă deoarece auto-controlul asupra impulsurilor sexuale se denaturează prin practica masturbării. De fapt, în decursul timpului, acest auto-control se va modela și adapta mai mult la această practică decat la actul sexual normal.
Masturbarea duce la probleme ale memoriei, ale puterii de concentrare și ale ‘ascuțimii’ minții. Celulele nervoase ale creierului (neuronii) se distrug progresiv și iremediabil datorită risipei excesive de energie. Acesta este un factor deosebit de periculos, fiindcă nu există nici o cale de refacere a acestor neuroni. Pierderea memoriei și a puterii de concentrare, o poate observa persoana respectivă pe masura ce ea continuă să se masturbeze mai mult. Al doilea efect negativ al masturbării, constă în aceea că generează delir şi fantasme. Sexualitatea umană este înfrânată. Patimile sexuale se pot satisface uşor (deci, se şi pot controla uşor). Astfel, indiferent de fantezia pe care o are cineva, comportamentul sexual este îngrădit de limitele fizice. Mai mult, sexualitatea normală dintre un bărbat şi o femeie se bazează pe o relaţie personală, de iubire, care tinde să transforme fantezia pasională într-o formă a intimităţii, a unei uniuni decente şi binecuvântate, dacă este în limitele sfintei taine a căsătoriei. Când lipseşte realitatea unei relaţii interpersonale, fantezia permite individului să facă orice doreşte. Acest mod de viaţă se prelungeşte şi în viitoarele relaţii umane, care vor fi de slabă calitate sau violente.
Masturbarea nu face decat să “îmbătrânească” omul mai rapid decat în mod normal. Acesta, la 40 de ani, se va confrunta cu bolile și afecțiunile care se întâlnesc în general la pacienții mult mai in varstă. Lucrul acesta se întâmplă din cauza risipei excesiv de mare de energie, care nu face decât să slăbească foarte mult organismul, predispunându-l la diverse afecțiuni și boli, în funcție de fiecare individ în parte. Sistemul imunitar al organismului este de asemenea slăbit, pe măsură ce omul continuă să se masturbeze mai mult, el fiind mult mai puțin ferit de viruși și infecții în comparație cu un om cu un sistem imunitar puternic.
Pe plan psihic:.
Masturbarea duce la o izolare progresivă față de societate și de mediul înconjurător. Persoana care se masturbează ajunge încet-încet să-și găsească plăcerea numai în această practică, dezvoltând o inhibiție față de persoanele și evenimentele din jurul său. În cazuri mai avansate se poate ajunge la depresii nervoase greu de vindecat
Astfel, sexualitatea umană se individualizează, concentrându-se doar asupra individului practicant. Acest fel de narcisism poate fi nesănătos pentru suflet, determinând egoism, dezinteres faţă de aproapele şi nu în cele din urmă, disfuncţie sexuală. De asemenea, se mai poate ajunge la o fixaţie a onanistului asupra persoanelor de acelaşi sex, de aici, homosexualitatea. Astfel, nu întâmplător, azi când societatea ne învaţă că masturbarea este normală, homosexualitatea (bisexualitatea) este cel puţin în faza de tolerare, dacă nu chiar dominantă în cadrul populaţiei.
Pe scurt masturbarea este o împreunare cu dracul…iar cu dracul nu ajungi decat in iad, pe un drum presarat doar cu suferinte.
Materiale preluate de pe:
http://www.orthodoxphotos.com/readings/trupul/masturbarea.shtml

18 comentarii:

 1. de ce ”Fuga de compania sexului opus”?? Dumnezeu ne vrea homosexuali?
  El ne vrea fericiti si iubitori, de ce sa suferim??

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. mai ai de invatat nui nimic uitate la ingerul digital poate Dumnezeu o sa iti arate o cale spre mantuirea sufletului

   Ștergere
  2. esti prost\proasta cum sa vrei sa iti traesti viata langa o persoana de acelas sex ca al tau , decat sa sufere lumea de prosti ca tine , mai bine v-ati omora cu toti

   Ștergere
  3. STERGETI ACEST COMENTARIU !!!!! NU ESTE DELOC ADECVAT , VA ROG FRUMOS !

   Ștergere
 2. buna ziua. va rog sa imi raspundeti dak aveti ceva timp la dispozitie. ma biruie gandul malahiei si nu ii pot face fata, cad f repede in pacat si des. evident ca nu am scuze sau mijloace de conjuctura avorabile insa e puternic gandul si ma biruie. ce imispuneti sa fac? un sfat ar fi de mare folos. cu multumiri anticipate.

  RăspundețiȘtergere
 3. Sigur că Dumnezeu ne vrea fericiți și iubitori, iar în măsura în care vom fi mai aproape de El nici nu vom suferi. Legat de fuga de compania sexului opus, lucru acesta trebuie înțeles foarte simplu și duhovnicește în același timp: pentru un călugăr compania permanentă în jurul femeilor, dar și a călugărițelor în jurul bărbaților nu este deloc ușoară. De ce? Pentru că vrând-nevrând instinctele umane lucrează și dacă nu ești un om întărit duhovnicește păcatul desfrânării poate fi făcut foarte ușor. Să nu uităm că acest păcat poate fi făcut fie cu fapta, fie cu gândul, fie în orice alt chip. În cazul omului să spunem „din lume” o apropiere foarte mare, intimă, cu cei de sexul opus poate fi cauza unui potențial păcat. Asta au vrut să ne arate sfinții părinți, că dacă nu vom avea o atitudine echilibrată, cum spuneau ei „dreaptă socoteală” riscăm să cădem în păcate grave. Îndepărtarea de intimități inutile față de sexul opus, sigur exceptând soția sau soțul, trebuie văzută ca o măsură de prevenție față de un posibil păcat. Această măsură preventivă nu are nimic a face cu homosexualitatea. Cred că ați înțeles dumneavoastră greșit.

  RăspundețiȘtergere
 4. dl pr. Marcel am simtit pe propria mea piele aceste efecte ale masturbarii , am fost o persoana inteligenta...dar am inceput sa practic acest pacat foarte des si parca am tampit cu totul, nu ma mai pot concentra , si memoria ma lasa... am renuntat la acest pacat de cateva luni cu ajutorul credintei, dar pentru aceste probleme nu exista si un remediu? vreau sa-mi revin

  RăspundețiȘtergere
 5. DOMNUL PARINTE SUNT CASATORIT RELIGIOS CU SOTIA MEA SI FACEM SEX ORAL CITEODATA ,E UN PACAT IN CADRUL CASATORIEI?

  RăspundețiȘtergere
 6. Da, sexul oral este un pacat indiferent ca esti casatorit sau nu.

  RăspundețiȘtergere
 7. Este gresit de crezut ca un contact sexual poate fi considerat o forma mai profunda/intima de a-ti exterioriza sentimentele fata de persoana iubita? Asta in ipoteza in care nu cauti sa-ti reversi frustrarile sexuale,pofta,lipsa,nervii,plictisul,sa cauti amuzament. Atunci cand ai un contact cu persoana iubita(necasatorit fiind si nefacand copii) este atat de grav cu atat mai mult cu cat si lipsa in timp este tinuta de fidelitate?

  RăspundețiȘtergere
 8. Cele mai retardate sfaturi pe care le-am intalnit vreodata,daca te protejezi si totodata si iubesti persoana respectiva, de ce contactul sexual sa fie un pacat,nu am auzit pe niciunu sa sufere din cauza unui contact sexual,in ipoteza ca ambii partereri au fost sanatosi si s-au protejat, sexul chiar te ajuta sa te descarci,sa te eliberezi de energiile negative,nu consider asta un pacat,mai degraba pacat e sa fi jigodie,sa iti bati joc de oameni si multe altele,degeaba te duci la biserica si te tarasti pe acolo lingand toate icoanele daca nu e nimic de capul tau ca om.

  RăspundețiȘtergere
 9. D-le Astrolog Mihai, lasă pe alţii să "lingă" icoanele în timp ce dumneata te uiti la stele, iar apoi să vedem cine e în avantaj. Aici nu e concurenţă cine "linge" mai mult... unii icoane alţii stele. Fiecare e liber să facă ce vrea!

  RăspundețiȘtergere
 10. Interesante aceste comentarii! Am ajuns aici datorita stirilor pro tv di aceasta seara..... vroiam sa vad ce scrie biserica...am citit ce scrie si parintele si as vrea sa ii zic ca nu sunt de acord cu multe din ce spune dar in mod principal nu sunt de acord cu faptul ca trebuie sa stai departe de sexul opus ca sa fi cu adevarat curat, ce s ar intampla daca am fi toti pustnici retrasi undeva ... eu cred ca indiferent unde te ai ascunde tot nu scapi de dorinta sexuala, ba cred ca e mai rau sa te ascunzi undeva singur sau cu persoane de acelasi sex.mie personal mi ar fi frica sa traiesc intro manastire de calugari , frica de a cadea in pacatul strigator la cer...Daca renegam acest instinct sexual inseamna ca ne renegam pe noi insine ca fiinte umane, iar in legatura cu sexul in cadrul casatoriei nu m as risca sa astept prrsoana potrivita prea mult timp, de unde stiu ca e potrivita daca nu incerc
  Concluzie! Faceti va de cap cu cap pana la cap!

  RăspundețiȘtergere
 11. este pacat sa visezi ca faci dragoste cu cineva?

  RăspundețiȘtergere
 12. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 13. Ma intreb cine a scris reportajul asta de cacat. Sa fie popi aia cu mașini de sute de mii de euro? Dacă oamenii ar fi putin deschis la minte si nu ar mai crede in basme, poate am ajunge si noi vreodată la nivelul țarilor din vest

  RăspundețiȘtergere
 14. Am înțeles ideea despre malahie, pracurvie, homosexualitate etc., însă nu am înțeles problema asta: dacă este păcat să faci dragoste cu femeia căsătorită legal și religios, atunci cum și când trebuie să faci sex?! Sau doar așa să faci copii și atât? Am citi atâtea fantezii duhovnicești de m-am scărbit de ele. Atâtea reguli de rahat scrise în „sfintele” cărți, încât îți vine să te omori! Sunt de acord cu anumite reguli lăsate de către sfinții părinți, ca de ex. postul, rugăciunea, faptele cele bune ș. a., însă sunt alte reguli (sau mai bine zis canoane), parcă scrise de către niște psihopați „înduhovniciți” și nu oameni înțelepți. Și mai am o întrebare pentru dl. autor al paginii ăsteia: OARE EL RESPECTĂ TOATE AȘA-ZISELE SFINTE ȘI DE RAHAT REGULI? Ca de ex., când intru în biserică să spun o tonă de rugăciuni (mai ales cu voce tare), să fac un miliard de mătănii ptr. fiecare sfânt în parte, și de ce nu, să citesc numai psihopate cărți cu tot felul de sfaturi inutile? Vreau și eu un răspuns bine-clarificat pe tema asta! Sunt total de acord cu ideea: căsătoria este o taină, dar cum să aplic ideea cu: „Fuga de compania sexului opus” în viața lumească? Există o vorbă înțeleaptă: „Cu vorbele nu-i de joacă.”

  RăspundețiȘtergere